top of page

Vi erbjuder möjlighet till stöd för idrottspersoner. De är på vissa sätt en utsatt grupp som behöver stöd i olika skeden av livet. Vi har erfarenheter med allt från juniorer till idrottare på landslagsnivå, till tränare och andra som rör sig i idrottsvärlden. Om avstånd gör regelbundna träffar knepiga att genomföra använder vi oss ofta av video- eller telefonsamtal.

Vi gör också punktinsatser, som att stöda idrottsfolk vid mästerskapstävlingar. Ta kontakt via vår hemsida om du eller ni är intresserade av det stöd vi kan erbjuda så tar Lucas Nylund kontakt.

Tidigare sagt:

"Stort tack till Lucas för medkänsla och beredskap att alltid hjälpa vid behov. Jag uppskattar den hjälpen! Begränsningarna inom idrotten har känts väldigt tråkiga för mig. Särskilt vid den tiden då jag gick hos Lucas kändes det jobbigt varje dag. Det var en lättnad att vi fick tala igenom det."

Otto Loukkalahti, friidrottare och orienterare (med Ottos tillåtelse)

 

 

 

 

 

bottom of page