top of page
LOKALA TEAM

Grunda ett lokalt Way to Go-team! Lokala team är en viktig del av Way to Go:s strategi och går ut på att kombinera idrott och kristen tro lokalt på ett naturligt sätt. Grupperna riktar sig till barn, ungdomar eller unga vuxna som vill anordna samlingar som är öppna för alla. De lokala teamen drivs av lokala ledare, med stöd från Way to Go. Way to go:s team kan ha olika verksamhet, man kan träffas regelbundet varje eller varannan vecka och t.ex. spela ett eller olika bollspel, eller träffas mera sällan för speciella happenings. Den gemensamma nämnaren för alla lokalteam är att man under samlingarnas gång bryter för att ha en kortare andakt, som vi ofta kallar time out. På så sätt får det kristna budskapet en naturlig plats.

Ta kontakt med oss om ni funderar på att starta ett lokalt team.

 

bottom of page